Solemnitat en honor a la Puríssima Concepció pel seu dia gran

Hui 8 de desembre celebrem el dia de la Immaculada Concepció, dia gran per a tots els ravalers i ravaleres.

A les 11.15 hores la Junta de l’Arxiconfraria de la Cort de Maria i la Majoralia 2019-20 ens hem reunit al domicili del nostre clavari, Germán Izquierdo, per tal d’eixir en passacarrer fins al domicili de la nostra clavariessa, Patricia Calvo.

Foto 1. Clavaria i Majoralia 2019-20 preparada per continuar el passacarrer fins a l’església de Sant Francesc.

Des del domicili de la clavariessa hem seguit en passacarrer cap a l’església de Sant Francesc, on a les 12.00 hores ha tingut lloc la Missa Major en honor a la nostra Puríssima Concepció.

Foto 2. Devots i devotes de la Puríssima cantant-li a la seua patrona al finalitzar la Missa Major.

En acabar la Missa s’ha sortejat el tradicional quadre de la Puríssima entre els confrares assistents. Aquest any els agraciats han sigut el confrare Alejandro Macías i la confraressa María José Llavata.

Foto 3. Devots i devotes de la Puríssima esperant el moment del sorteig del quadre de la Puríssima.
Foto 4. Quadres a sortejar entre els confrares i confraresses.

Per últim, la Clavaria i Majoralia 2019-20 ens ha oferit una atronadora «mascletà» en el pati de Sant Francesc.

Foto 5. Atronadora «mascletà» al pati de Sant Francesc en acabar la Missa Major.